Close
back to top

Pomnik Mściwoja ze Skrzynna

Autor:

Andrzej Walijewski

Rok:

2013

Materiał:

Kamień pińczowski

Wysokość:

200 cm